Bergen: Lastebilen betaler – andre forurenser

Bergen: Lastebilen betaler – andre forurenser

Det innføres nå rushtidsavgift i bomringen i Bergen. Dette betyr blant annet en dobling av avgiften for lastebiler. Problemet er imidlertid at det ikke er lastebilene som forurenser mest. Dermed betaler lastebileierne for andre bilisters forurensing av den bergenske byluften.
lastebil.no 27.01.16

Scroll to Top