E134 er den beste øst/vest-forbindelsen!

E134 er den beste øst/vest-forbindelsen!

Det er ikke Rv 52 over Hemsedal eller Rv 7 over Hardangervidda som er den beste hovedveiforbindelsen mellom Østlandet og Vestlandet. Det er tvertimot E134 over Haukeli, skriver seniorforsker Stian Brosvik Bayer ved IRIS i Stavanger. Han advarerer politikerne mot å bygge veier etter magefølelsen, men lytte til faglige råd. Da får vi mest igjen for pengene, skriver han.
bt.no 21.01.16

Scroll to Top