Har Ap. glemt sin egen avgityspolitikk?

Har Ap. glemt sin egen avgiftspolitikk?

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener Arbeiarpartiets politikere ikke har noen grunn til å kritisere den sittende regjering for manglende innsats mot dårlig byluft. Han minner de samme poltikere om at det var den rød-grønne regjeringens avgiftspolitikk som medvirket til den høye andel dieselbiler på norske veier.
bt.no 12.01.16

Scroll to Top