Høyre undergraver E134!

Høyre undergraver E134!

I denne artikkelen, skrevet av representanter for Vegforum Øst-Vest, anklages Høyre for å undergrave E134 over Haukeli. Det påpekes at dette prosjektet har stor samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Hvorfor skal utredninger om de andre hovedalternativene fortsette? spør artikkelforfatterne.
h-avis.no 21.01.16

Scroll to Top