Skarp strid om E6 i Gudbrandsdalen

Skarp strid om E6 i Gudbrandsdalen

Utbyggingen av E6 skaper sterke følelser i Gudbransdalen. – For Fåvang og Ringebu handler det om å verne jorda mot asfalt i 13 meters bredde, skriver Jostein Hernæs i denne artikkelen. Han legger til dette: – Ingen i Ringebu tror på vegvesenets konsulenter når de anslår tapet av dyrka mark til 5–6 dekar.
gd.no 19.01.16

Scroll to Top