Slik kan E134 bli mellom Etne og Vindafjord

Slik kan E134 bli mellom Etne og Vindafjord

Her kan du se forslaget fra Statens Vegvesen til trasé for ny E134 mellom Bakka i Etne kommune og Solheim i Vindafjord kommune i Rogaland. Vegvesenet har nå fremmet forslag til kommunedelplan og konsekvensutredning. Denne veistrekningen er beregnet å koste nesten fire milliarder kroner.
bygg.no 25.01.16

Scroll to Top