Biltrafikken i Norge øker med 2 prosent

Biltrafikken i Norge øker med 2 prosent

Biltrafikken i Norge økte med 2 prosent fra 2014 til 2015. Dette er den sterkeste trafikkvekst siden 2007. Veksten i i personbiltrafikken er 1,8 prosent og det er veksten i lastebiltrafikken som er størst. Tallene bygger på data fra 346 tellepunkter over hele Norge.
Aftenposten.no 26.02.16

Scroll to Top