Buskerud FrP: Oslofjord-bro Vestby-Sande

Buskerud FrP: Oslofjord-bro Vestby-Sande

Vi må være realistiske og ikke bygge flere broer over Oslofjorden med få kilometers mellomtom, mener Buskerud Fremskrittsparti. Fylkeslaget mener det holder med en bro, som bør gå fra E6 ved Vestby til Hvitsten og Filtvet – og videre til Sande og E18. Og denne forbindelsen må bygges som full fire-felts motorvei.
rha.no 01.02.16

Scroll to Top