Få spor etter Solvik-Olsen i NTP-forslaget

Få spor etter Solvik-Olsen i NTP-forslaget

I fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan er det få spor av de løfter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen har kommet med. Dette gjelder arbeidet med veiforbindelsene mellom Østlandet og Vestlandet – og spesielt E134. Det videre arbeidet med NPT vil vise om statsrådens ønsker får sterkere gjennomslag.
radio102.no 29.02.16

 

Scroll to Top