Staten vil ha vei og bane over Helgelandsmoen

Staten vil ha vei og bane over Helgelandsmoen

Både Statens Vegvesen og Jernbaneverket vil ha ny vei og jernbane over Helgelandsmoen. Miljømessig vurderes dette alternativet som bedre enn den såkalte Busundlinja. Samtidig anbefales det at alternativet Monserudlinja legges til side i det videre arbeidet med denne veiforbindelsen.
ringblad.no 04.02.16

Scroll to Top