SV vil ha ny, indre bomring” i Oslo

SV vil ha ny, indre bomring” i Oslo

Det må etableres en ny bomring i Oslo, innenfor den eksisterende, mener Sosialistisk Venstreparti. Hovedpoenget bak dette forslaget er å innføre en rushtidsavgift i Oslo før neste vinter. Det vil si at SV vil ha denne nye bomringen på plass kommende høst.
vareveger.no 05.02.16

Scroll to Top