100 kilometer i timen på to-felts vei?

100 kilometer i timen på to-felts vei?

Nå heter det ikke lenger bare motorvei, men også “høyhastighetsvei”. I fagetatenes forslag til NPT varsles det også at det på enkelte strekninger kan bli aktuelt å heve fartsgrensen til 100 kilometer i timen på to-felts veier – veier der det er ett felt i hver retning.
vestbyavis.no 02.03.16

Scroll to Top