Bommene på E18 i Østfold forsvinner i 2020

Bommene på E18 i Østfold forsvinner i 2020

Egentlig skulle bomstasjonene på E18 gjennom Østfold ha krevd inn penger i 20 år, men nå kan bomstasjonene på denne veien tas ned i 2020. Det bekrefter fylkesordfører Ole Haabeth, som også er styreleder i Østfold bompengeselskap. Øket trafikk og lav rente har gitt raskere nedbetaling.
smaalenene.no 15.03.16

Scroll to Top