Skal lokal strid stoppe veiprosjekter?

Skal lokal strid stoppe veiprosjekter?

Planleggingstiden for større samferdselsprosjekter i Norge er 8-9 år. Det tar med andre ord altfor lang tid å planlegge et stort veiprosjekt. Årsakene er mange, men ofte er det slik at det er lokal uenighet som skaper forsinkelser og omkamper. Er det greit at prosjekter utsettes dersom det er lokal uenighet?
bygg.no 16.03.16

Scroll to Top