Parkering: 5 minutters “nådetid”

Parkering: 5 minutters “nådetid”

Det innføres nå felles regler for private og offentlige parkeringsplasser. Du får 5 minutter ekstra, slik at du rekker å betale før tiden din løper ut. Bøtene har tre nivåer: 300, 600 og 900 kroner. Dersom du ikke har tatt en billett med tidsangivelse, kan det koste deg 300 kroner, selv om du står på en gratisparkering – for eksempel på et kjøpesenter.
nrk.no 18.03.16

Scroll to Top