Tvedestrand-Arendal: 5,5 milliarder

Tvedestrand-Arendal: 5,5 milliarder

I årene som kommer vil Sørlandet få et mye bedre og et mer trafikksikkert veinett. Men det koster mye penger å få veistandarden i Norge opp på et godt internasjonalt nivå. Strekningen på den nye E18 mellom Arendal og Tvedestrand vil koste 5,5 milliarder kroner. Det var sluttsummen da regjeringen fremla sitt forslag i statsråd.
nrk.no 18.03.16

Scroll to Top