NTP må satse mer på vedlikehold

NTP må satse mer på vedlikehold

Fagetatenes forslag til Nasjonal Transportplan går ikke langt nok i sin satsing på vedlikehold. Det må bevilges betydelig mer i årene som kommer om vi skal ta igjen det store etterslepet. Dette rådet gir en gruppe i Rådgivende Ingeniørers Forening til regjeringen i det videre arbeidet med NTP.
bygg.no 01.03.16

Scroll to Top