«Det er store summer å spare på å øke kunnskapen om berggrunnen før man legger nye vei- og jernbanetraseer»

«Det er store summer å spare på å øke kunnskapen om berggrunnen før man legger nye vei- og jernbanetraseer»

tu.no 02.01.17

Scroll to Top