Hun ble første kvinnelige sivilingeniør i Vegvesenet. Første kvinnelige avdelingsdirektør. Første kvinnelige etatsdirektør. Men det var så vidt mennene ville ansette henne

Hun ble første kvinnelige sivilingeniør i Vegvesenet. Første kvinnelige avdelingsdirektør. Første kvinnelige etatsdirektør. Men det var så vidt mennene ville ansette henne

vegnett.no 08.03.17

Scroll to Top