Lover å ta spadetak for E6 i juni Statssekretær bebuder at samferdselsministeren kommer 29. juni.

Lover å ta spadetak for E6 i juni. Statssekretær bebuder at samferdselsministeren kommer 29. juni.

tronderbladet.no 08.06.17

Scroll to Top