Berørte kommuner krever KVU for ”bergensarmen” – nå!

Ordførerne i alle de seks kommunene som vil bli berørt av den foreslåtte ”armen” fra E134 til Bergen går nå ut med krav om at regjeringen skal igangsette konseptvalgutredning av veiprosjektet, og at det må skje nå. I en artikkel i Hardanger Folkeblad understreker ordførerne at utredningen må være klar i god tid før neste rullering av Nasjonal transportplan i 2021. Det foreligger tre ulike traseer for veistrekningen, og konseptvalgutredningen er en forutsetning for å velge hvilken trasé som skal bygges ut.

Statens vegvesen anbefalte allerede for tre år siden at utredningsarbeidet skulle settes i gang. Bergensarmen vil være et viktig element i helhetsvurderingen av fremtidens hovedveier mellom Østlandet og Vestlandet, og er også beregnet å være et av de samfunnsmessig mest lønnsomme veiprosjektene i dagens Norge. Likevel valgte regjeringen å nedprioritere bergensarmen, et valg som har vakt undring og indignasjon i både fagmiljøer og blant mange politikere lokalt og sentralt.

De seks ordførerne understreker at alle de politiske partiene i Hordaland støtter kravet om at utredningsarbeidet settes i gang nå. Selv representerer de Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet og en lokal bygdeliste.

Les hele artikkelen her

1 thought on “Berørte kommuner krever KVU for ”bergensarmen” – nå!”

  1. Alternativ nord ser best ut, men det forutsetter en langt mer optimal trase, en direkte linje Ljones – Tysse med tunneler under Vesoldo og Tveitakvitingen samt ny vei Tysse – Trengereid.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Har brukt 1,6 milliarder – krangler fortsatt om veien skal bygges
Nå sier Høyre at de vil bygge motorvei vest for Oslo selv om lokale myndigheter ikke greier å bli enige om E18.
nrk.no 26.05.20 
Ny Nasjonal transportplan i arbeid: Samferdselsministeren har fått forslag til prioritering frå fylkeskommunane
Fylkeskommunane og fleire av dei største bykommunane har no lagt fram forslag til løysingar på viktige transportutfordringar: – Forslaga vert ein viktig del av arbeidet med ny Nasjonal transportplan, seier samferdselsminister Knut Arild Hareide.
kommunikasjon.ntb.no 22.05.20 
Statens vegvesen fikk ikke brukt opp 1,5 milliarder kroner som skulle gått til veier i fjor
Det liker leder for Stortingets transportkomite, Helge Orten (H), dårlig: – Jeg forventer at midlene vi bevilger blir brukt til det formålet som er beskrevet i statsbudsjettet, sier han.
veier24.no 22.05.20 
Syv ungdomspolitikere: Vi vil ha ny E18!
Unge vil reise kollektivt. Da må kollektivtransporten gå fortere.
aftenposten.no 21.05.20 
Nye Veier skal ut i markedet med fem prosjekter til 15 milliarder kroner
Nye Veier planlegger å lyse ut fem konkurranser i løpet av 2020 og 2021. Prosjektene vil variere i kontraktsstørrelse fra 1 til 4,3 milliarder kroner.
bygg.no 20.05.20
Ingenting har skjedd to år etter at E16 ble kåret til «Norges verste vei»
Norges Automobil-Forbund har undersøkt hva som er gjort med veiene som ble kåret til de fem verste i NRK sin kåring i 2018. – Resultatet er nedslående, sier NAF-direktøren.
nrk.no 20.05.20 
Scroll to Top