Byrådet vil ha 30 km/t i hele Oslo

Med 30 km/t som standard fartsgrense skal det bli tryggere å være fotgjenger i Oslo. Om alle kommunale gater og veier skal bli 30-sone, er det for tidlig å si noe om.