Ønsker ny bransjenorm etter digital dugnad

Den beste BIM-kunnskapen til noen av EBAs fremste entreprenører på digitalisering er samlet til en ny og lettfattelig bransjemanual for beste digitale praksis.