Planprosesser som kjører seg fast bør løftes ut av lokalpolitikken, mener Riksrevisjonen

Scroll to Top