Bane NOR og Vegvesenet velger kontroversiell kontraktsform ved Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16

Bane NOR og Statens vegvesen mener NTK er den riktige kontraktsformen for megaprosjektet Fellesprosjektet Ringeriksbanen og E16
Scroll to Top