Bettina Sandvin: – Vi er i dialog med EBA

Statens vegvesens Bettina Sandvin sier til Byggeindustrien at man er enig med bransjen om at man må finne løsninger for å unngå at det oppstår tvister man har sett den senere tiden.