BNL: Anslår økning i anleggsinvesteringer på 55 prosent – mesteparten kommer på vei