Elbil-revolusjonen tømmer kloden for litium. Nytt funn gir håp om mer