Fagforeninger møtte samferdselsministeren for å diskutere overføringen av oppgaver fra Statens vegvesen til fylkene

Alle fagforeningene i Statens vegvesen var med i møtet med samferdselsministeren i dag.
Scroll to Top