Innlegg: Økt kunnskap om magnetkis er nødvendig

Det var konklusjonen til både norsk og internasjonal ekspertise som nylig var samlet i Oslo for å diskutere effekt fra magnetkis og andre sulfidmineraler på betongens bestandighet.