Kraftig vekst, men lave marginer fra BetonmastHæhre

BetonmastHæhre opplevde høy aktivitet og solid vekst i både bygg og anlegg i tredje kvartal 2018. Driftsinntektene endte på 3,2 milliarder kroner, en vekst på 23 prosent fra 2,6 milliarder kroner i samme kvartal året før.