MDG-politikar kan gi fleirtal for milliardveg – trua med eksklusjon frå partiet

John John Bruseth kjem sannsynlegvis til å røyste for det kontroversielle gigantprosjektet Nordøyvegen. Røysta kan bli heilt avgjerande for å sikre ja-fleirtal. Det er ikkje populært i Miljøpartiet Dei Grøne.