Nå blir det vanskeligere å drive ulovlig kabotasje