Regjeringa bind landet tettare saman

Regjeringas satsing på samferdsel fortsetter. Vi byggjer vegar i eit tempo som aldri før, legg til rette for sjøtransporten, har ei historisk satsing på jernbane, og vi sikrar eit godt flytilbod i distrikta.