Regjeringen vurderer støtteordning for å få godstrafikk av veien

Regjeringen undersøker mulighetene for å innføre en økonomisk støtteordning som skal bidra til at godstrafikk flyttes fra veiene til jernbanen.
Scroll to Top