Spennende bruprosjekt i Telemark starter i 2019

Byggingen av ny Grenlandsbru kan starte allerede i 2019. Den nye Grenlandsbrua blir omlag 600 m lang og er en av de største bruene Nye Veier skal bygge.