Tror trafikken femdobles: Dropper bommene på sideveiene til ny E6

Når ny E6 forbi Lillehammer står ferdig vil trafikken på sideveiene mangedobles. – Ikke et problem, mener Nye Veier.
Scroll to Top