Vi brukte 325.000 tonn salt

Det ble brukt om lag 40 prosent mer salt vintersesongen 2017/2018 sammenlignet med sesongen før.