Endringer i lover og forskrifter fra Samferdselsdepartementet fra 1. januar 2019