Hvor glatt er det når det er glatt?

Med snø og is på veien – hvordan måler Statens vegvesen og driftsentreprenørene hvor glatt det er?
Scroll to Top