MEF møtte Arbeidsmandsforbundet: – Samarbeid er en forutsetning for å løse bransjeutfordringer

Et godt samarbeid mellom arbeidstaker- og arbeidsgiversiden er en forutsetning for å finne gode løsninger på bransjeutfordringer, mener Norsk Arbeidsmandsforbund og Maskinentreprenørenes Forbund.