Mener landet trenger en helhetlig plan for skredsikring