Personbiler må betale, tungtrafikken kjører gratis

Til nå har tunge kjøretøy måttet betale minst dobbel takst i bomstasjonene. Nå blir det snudd på hodet: Lette biler må betale, mens tungtrafikken får passere gratis.