Prekvalifisering for utbedring av E16 Hande-Øylo i Valdres lyst ut