Regjeringen tilrettelegger for nye roller i bompengeinnkrevingen

Regjeringen vedtok i dag en forskrift som tilrettelegger for å skille ut utstedervirksomheten fra bompengeselskapene.