Skaper arena for samarbeid og nettverksbygging

Når aktørene i samferdselssektoren finner sammen i felles interesser og utfordringer kan vi vente store gevinster.