Tale av samferdselsminister Jon Georg Dale: Opning av Hålogalandsbrua