Varsler oppstart av detaljregulering på E6 Kvithammar – Åsen

Nye veier AS ønsker innspill til planarbeidet for 19 km firefelts E6 fra Kvithammar i Stjørdal kommune til Åsen i Levanger kommune.