Veidekke-gjennomslag på Nye Veier-prosjekt – halverer byggetiden med omkjøringsmulighet