– Vi kan ikkje la vere å rassikre ein veg fordi om ingen er drepne dei siste åra

Ingen har mista livet i ras langs norske vegar sidan 2013. Men både politikarar og transportbransjen er samde om at det uansett må brukast milliardar på rassikring.
Scroll to Top